Visit vessels before they are built

Wednesday, September 07, 2016

Visit vessels before they are built

(Translated from the Danish article below)

Knud E. Hansen has developed a completely new technology. This technology – Virtual Reality (VR) Design Verification Tool – makes it possible to take customers on a virtual tour inside new ships before construction has even begun, or first steel is cut. The technology is being demonstrated right now at the SMM trade fair in Hamburg. 

Ken Goh, the General Manager at Knud E. Hansen Australia, says, “We are very pleased with the new technology. It opens up new opportunities. 

“We've just been visited by a captain to take over a ship which we have been in the process of designing for a few years. Using the new ShipSpacetm technology, we were able to let him visit the bridge, years before the ship is to be delivered. 

“The captain could, for instance, immediately see that the distance between various systems was not optimal, and we could immediately adjust the design - long before the first screw was put in.” 

At SMM, it will be possible for visitors to test the new technology, which will create a lot of attention for the company. 

“ShipSpacetm is a cutting edge tool that our engineers and partners can use to design even better ships. Knud E. Hansen has been an innovator in ship design since 1937, and ShipSpacetm is another step forward for us,” says Finn Wollesen Petersen, adm. Director Knud E. Hansen.

Read more about ShipSpace here

Besøg skibe der endnu ikke er bygget

Knud E. Hansen har taget en helt ny teknologi i anvendelse - Virtual Reality (VR) Design Verification Tool. Teknologien gør det muligt at tage kunderne med ind i kommende skibe, endnu før den første stålplade er skåret. Teknologien demonstreres lige nu på SMM messen i Hamborg

”Vi er meget glade for den nye teknologi. Den åbner helt nye muligheder”, siger Ken Goh, General Manager i Knud E. Hansen til Maritime Danmark.

”Vi har lige haft besøg af en kaptajn der om nogle år skal overtage et skib vi er i gang med at konstruere. Via den nye ShipSpacetm teknologi var vi i stand til at lade ham besøge broen, år før skibet bliver leveret”, fortæller Ken Goh.

”Kaptajnen kunne f.eks. straks se, at afstanden mellem de forskellige systemer ikke var optimal, og vi kunne straks justere designet - længe inden den første skrue blev sat i”.

På SMM er det muligt for de besøgende selv at afprøve den nye teknologi, hvilket skaber stor opmærksomhed omkring selskabets stand.

"ShipSpacetm er et cutting edge tool som vores ingeniører og partnere kan bruge til at designe endnu bedre skibe. Knud E. Hansen har været en innovator i skibsdesign siden 1937, og ShipSpacetm er endnu et skridt fremad for os”, siger Finn Wollesen Petersen, adm. direktør, Knud E. Hansen.

Maritime Danmark